Δεν θα διέπονται από το ενιαίο μισθολόγιο οι μισθολογικοί όροι των συμβάσεων που θα συνάπτει η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» η οποία τελεί υπό την προεδρία της κ. Γιάννας Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη, σύμφωνα με τροπολογία που φέρνει στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο προώθησης του έργου της Επιτροπής που έχει αναλάβει τον σχεδιασμό του εορτασμού της επετείου των 200 χρόνων από την Επανάσταση και τον συντονισμό ενός συνολικού προγράμματος δράσεων, οι συναλλαγές και οι συμβάσεις που θα καταρτίζονται, θα απαλλάσσονται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο όπως είναι για παράδειγμα ο φόρος εισοδήματος, τα τέλη χαρτοσήμου, ο παρακρατούμενος φόρος, κ.λπ.

Σε φόρο δεν θα υπόκεινται ούτε οι δωρεές, οι επιχορηγήσεις και οι χρηματικές παροχές προς την «Ελλάδα 2021»

Πηγή: www.newsbeast.gr